Wydział Architektury – Politechnika Krakowska

Sieć LAN – Szkielet światłowodowy

W sierpniu, nasza firma rozpoczęła wykonanie szkieletu światłowodowego sieci LAN na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej.