Uniwersytet Jagielloński – III Kampus

Dostawa zasilacza UPS

Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy zasilacz UPS o mocy 40 kVA na terenie III Kampusu UJ w Krakowie.