Real Construct – Placówki PKO BP

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Wykonaliśmy instalację elektryczną kolejnej placówki PKO BP – tym razem w Ząbkach pod Warszawą.