Qumak SA – Green Office A

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Zakończyliśmy kolejny etap modernizacji instalacji elektrycznych i LAN w rozbudowanych laboratoriach Motoroli, Green Office, bud. A Kraków, ul. Czerwonych Maków.