Powiat mielecki – ORTI

Okablowanie strukturalne

Wykonaliśmy około 20 sieci okablowania strukturalnego w budynkach Jednostek Samorządu Terytorialnego w powiecie mieleckim, w ramach projektu Budowa lub modernizacja sieci LAN oraz promocja Projektu PSEAP.