Muzeum Narodowe w Krakowie

Dostawa przełącznika Cisco

Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy przełącznik Cisco Catalyst w Muzeum Narodowym w Krakowie.