MPWiK Kraków

ZBIORNIK SIERCZA

Budowa budynku oraz instalacja dezynfekcji wody pitnej w zespole „Zbiorników Siercza” w Sierczy wraz z infrastruktura techniczna., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. W ramach generalnego wykonawstwa firmy Instal Kraków wykonujemy instalacje elektryczne na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku oraz instalacja dezynfekcji wody pitnej w zespole „Zbiorników Siercza” w Sierczy wraz z infrastruktura techniczna.” Inwestorem jest MPWiK w Krakowie.