MONTEX Spółka z o.o., od 1991 znana jest jako wykonawca pełnego zakresu instalacji elektrycznych:

  • instalacje elektryczne siły, światła i sterowania wysokiego i niskiego napięcia w obiektach przemysłowych, komunalnych i dla budownictwa mieszkaniowego,
  • prefabrykacja rozdzielni elektrycznych, szaf sterowniczych i AKP,
  • instalacje AKPiA,
  • dostawa i montaż stacji transformatorowych,
  • wykonawstwo energetycznych i teletechnicznych linii kablowych,
  • instalacje odgromowe,
  • pomiary pomontażowe i okresowe instalacji elektrycznych,