Elektrownia Kozienice

Na zlecenie General Electric dostarczyliśmy komplet szaf zasilająco-sterowniczych elektrofiltra bloku nr 2.